один з викладачів французької в київській школі «bonjour français» — веселий темношкірий камерунець. негр — сказав би я раніше…

…але як сусід країни з давніми традиціями створення карго-культури (підказую — московщина), ми поступово теж імпортували деякі табу. зокрема американські, де негарно казати негр, а треба «американець африканського походження», так?

я мовчу про те, що «білі» громадяни — це, певно ж, мусять бути «американці європейського походження», та вже біс із ними. припустімо, що наш камерунець вирушить до сша в гості до родичів, — як його називають там?

ще раз: він не має громадянства сша. отже — він все-таки негр? чорний? чи камерунець, пля, африканського походження? і як називатимуть білого камерунця, якщо такі існують в природі? чи, може, потрібно взагалі закрити очі на те, що люди мають різний колір шкіри і (у випадку чоловіків та жінок) різний набір статевих ознак?

хто має знайомих американців — поспитайтеся в них, га? втрачаю сон.

12 коментар(ів):

Sandy сказав...

У нас у Бра­зи­лії ка­жуть «блон­ди­ни» або «брю­не­ти». ツ

По‐мо­є­му, в ук­ра­їн­сь­кій мо­ві сло­во «чор­ний» не має вза­га­лі ні­яких та­бу­йо­ва­них під­тек­с­тів: чор­ний — бі­лий, чо­му б так і не на­зи­ва­ти?

Що сто­су­є­ть­ся мос­ка­лів, то ко­лись на ба­ші чи­тав, що їх по­літ­ко­рек­т­но на­зи­ва­ти «та­та­ро­сло­в’я­ни».

tivasyk сказав...

+sandy за татарослов’ян дякую =)

Микола Сенько сказав...

African

tivasyk сказав...

+микола сенько дякую. допоки мова про расу (і це зрозуміло з контексту) — зрозуміло. це достатньо ввічливий варіант? причому як для камерунця, так і для чорношкірого француза чи американця?

Akceptor сказав...

Блін, так само задумувався про це багато разів. Я думаю, що в Україні просто не було чорношкірих рабів і слово "негр" для нас не є образливим. Тобто якби я був негром, мені було б фіолетово, як мене називають між собою українці.
Один мій знайомий називає чорношкірих студентів наших ВУЗів "чорнобривцями" ;)

Sandy сказав...

А ос­кіль­ки в нас ра­ба­ми бу­ли бі­лі, то, за та­кою ло­гі­кою, в нас сло­во „бі­лий“ має бу­ти об­раз­ли­вим, чи що? По‐мо­є­му, пи­тан­ня, чи є сло­во негр об­ра­зою ні­як не по­в’я­за­но з раб­с­т­вом.
„Чор­но­брив­ці“ — спо­до­ба­ло­ся. ツ

tivasyk сказав...

> Один мій знайомий називає чорношкірих студентів наших ВУЗів "чорнобривцями" ;)

бривці африканського походження =)

Akceptor сказав...

Сенді, у Штатах рабами були чорні, а експлуататорами - білі. У них довший час негри не мали жодних прав і були як "побутова техніка", а називали їх "ніггерами" чи якось так. Звідси і образливість слова "негр". Хоча насправді слово "negra" на іспанській (чи то португальській) таки означає просто "чорний".
У нас рабами були білі, але і експлуататорами були білі - расовий конфлікт відсутній.
З іншого боку, згаданих камерунців ніхто не експлуатував і вся ця політкоректність просто фігня

Akceptor сказав...

Блін, чогось Сенді з малої написалося. Вибач.

івась тарасик сказав...

+akceptor
> чогось Сенді з малої написалося

ласкаво прошу до tivasyk@home =) це особливості щоденника.

Sandy сказав...

1. Нег­рів ек­с­п­лу­а­ту­ва­ли на­ба­га­то мен­ше ча­су, ніж ук­ра­їн­ців.
2. „Ра­со­во­го кон­ф­лік­ту“ не бу­ло, але, як­що є ба­жан­ня, то мож­на ин­ші по­на­при­ду­му­ва­ти. На­при­клад: ре­лі­гій­ний, мов­ний, ет­ніч­ний. Об­ра­зою є не сло­ва, а те, що ци­ми сло­ва­ми ка­жуть. І, на мою дум­ку, сло­во «ні­гер» є об­ра­зою ли­ше то­ді, ко­ли йо­го вжи­ва­ють в об­раз­ли­во­му кон­тек­с­ті.
3. У пор­ту­галь­сь­кій мо­ві є два сло­ва для по­зна­чен­ня при­кмет­ни­ка «чор­ний» — “preto” і “negro”. Пер­ше ви­ко­рис­то­ву­є­ть­ся в пря­мо­му зна­чен­ні для по­зна­чен­ня від­по­від­но­го ко­льо­ру. Дру­ге — в пе­ре­нос­но­му зна­чен­ні для по­зна­чен­ня озна­ки, яка не є ко­льо­ром. На­при­клад: чор­на ді­ра, тем­ний бік Си­ли то­що — це все negro (або negra — в жі­но­чо­му ро­ді). Най­більш по­літ­ко­рек­т­ною на­звою для пред­став­ни­ків нег­ро­їд­ної ра­си є сло­во “moreno”, що пе­ре­кла­да­є­ть­ся як «брю­нет». ☻

Akceptor сказав...

У нас є і свої конфлікти такого плану: згадати хоч би "москалі"/"кацапи" vs "хохли"/"бендеровцы".
І так само в залежності від контексту ці слова можуть бути або не бути образою.

Дописати коментар

увага!
коментарі не модерую, проте спам видаляю нещадно. посилання на інші сайти/блоги за темою допису вітаю.

додаткові можливості розмітки (кутики набрати з клавіатури):
  ‹b›жирний шрифт‹/b›
  ‹i›похилий шрифт‹/i›
  ‹a href="http://tivasyk.info"›посилання‹/a›