немає підстав для претензій

з публікації в «українській блогосфері».
цитата. якщо в етносу немає мови — він не має достатніх підстав називатися окремим народом. а немає народу — немає й підстав для претензій на самостійну державу. (читати повністю)
нічого нового, але лаконічно і влучно, тож просто занотував на згадку.

12 коментар(ів):

Андрей Дегелер сказав...

Надо же. По ходу, бельгийцы — не народ. Срочно надо раздерибанивать Бельгию между Францией и Нидерландами.

Sandy сказав...

По­ба­чив ко­мен­тар до до­пи­су Яро­сла­ва і не мо­жу не про­ци­ту­ва­ти:

«Яро­сла­ве, от я вас чи­таю, вже скіль­ки мо­жу бо не зав­жди мо­жу до кін­ця до­чи­та­ти, й ме­ні от ці­ка­во в чо­му век­рет ва­шо­го по­рів­ня­но з ин­ши­ми ус­пі­ху. Ва­ші з тек­с­ти прос­то не­мож­ли­во чи­та­ти, во­ни пус­то­по­рож­но й ду­же ду­же ду­же дов­гі. Не­при­стой­но дов­го, ка­ліч­ноб мо­вою, час­то без­глуз­ді, й чорт за­би­рай ме­не прос­то от вкур­в­лює – мій пліт – за ве­ли­ким ра­хун­ком не­по­тірб, але ваш по­рів­ня­но з мо­їх не­поріб у квад­ра­ті, й чо­му у вас є від­ві­ду­ва­чі а в ме­не не­має?!»

Вже за­ра­ди цьо­го ко­мен­та­ря вар­то бу­ло пи­са­ти!.. ツ

P. S. Ан­д­рей Де­ге­лер на­вів чу­до­вий при­клад. До­да­ти не­ма чо­го.

tivasyk сказав...

@андрій дегелер & sandy
панове, дякую за коментарі. не кидатимуся захищати якусь свою точку зору — бо ще не сформував її остаточно. посилання на бельгію зацікавило — зможете відповісти, *навіщо* бельгійцям суверенність? =)

tivasyk сказав...

@sandy
…і щодо згаданого коментаря. він нагадав мені чомусь про михайла лєонтьєва: посадили клоуна в телевізор, дали можливість весело паяцувать… і народ його любить! людям взагалі подобається, коли хтось доладно так, зі смаком обсирає іншого — і зазвичай байдуже кого (аби не мене красивого), за що і під чию дудочку…

але це просто асоціація. пан коментатор має якусь рацію =)

Торгаш сказав...

Мене завжди було цікаво: навіщо люди продовжують читати те, що ïм не подобається?

The Lex сказав...

Навіщо бельгійцям? Цікаве питання... А навіщо воно було американцям: війна за незалежність від Британії 1775-1783 рр? Чого це, раптом, вважати окремою державою Канаду, яка своєї мови не має взагалі, зате користується аж двома "імігрантськими"? Як бути зі Швейцарією, яка, на відміну від Бельгії, навіть "своєї" мови не має? Доречі, ви чули про сепаратиські настрої фламанського населення у Бельгії? А про постійні "тертя" з басками у Іспанії? Мова є, а держави - нема. А про Ірландію та ІРА ви чули? Теж хочуть незаложності! Воювали. Точніше, партизанили у термінах ВВВ, або "тероризували" - у термінах сучасної Росії. Доречі, про Росію: нащо нам українська мова і незалежність, коли в нас є і російська мова, і російська держава?

У цьому контексті - чому, власне, виникло питання взагалі - відповіть дуже проста і повністю висловлена у 2-му коментарі. :) Нічого там, у "сабжевому" вислові, ні "лаконічного", ні "влучного" нема, зате є звичайне для Ярослава поверхневе ставлення до матеріалу. А те, що воно комусь подобається, і то навіть багатьом - так, нагадаю, повернення від патронат Москви і до російської мови напротиріч "власному" також комусь подобається, і тих "когось" теж не дуже мало.

От така ..., малята. (к)

Sandy сказав...

Аме­ри­кан­цям не­за­леж­ність бу­ла по­тріб­на для то­го, щоб не пла­ти­ти по­дат­ки Бри­та­нії. Ко­лись і ук­ра­їн­ці бо­ро­ли­ся за не­за­леж­ність, ма­ю­чи схо­жу ме­ту. Але ті ча­си дав­но по­за­ду — сьо­год­ні ук­ра­їн­сь­ке на­се­лен­ня пе­ре­важ­но мріє про­да­ти не­за­леж­ність ко­мусь, хто по­обі­цяє їх доб­ре го­ду­ва­ти. І, ду­маю, та­ки про­да­дуть. Тіль­ки го­ду­ва­ти нас ні­хто не бу­де.

The Lex сказав...

Я з самого початку пропував піти шляхом повноцінної люстрації за прибалтійським зразком: вважаєш що незалежніть Україні не потрібна? не знаєш українську мову? з надією поглядаєш у бік (не будемо показувати пальцем)? Ніякий ти не громадянин і отримуєш статус "проживаючого на території" без будь-яких політичних прав. Усьо. Скільки було виття з цього приводу, коли так зробили прибалтійські країни? І шо? Де вони і де ми. Ото вам і "українське населення". Державу формують громадяни, а не "населення".

Sandy сказав...

Для то­го, щоб про­во­ди­ти люс­т­ра­ції, по­тріб­на хо­ча б якась знач­на кіль­кість гро­ма­дян. А ми ма­є­мо те, що ма­є­мо. І як­що ви ду­ма­є­те, що се­ред тих, хто ук­ра­їн­сь­ку мо­ву знає, си­ту­а­ція на­ба­га­то кра­ща, то, ду­маю, ви ду­же по­ми­ля­є­те­ся.

tivasyk сказав...

@sandy & the lex
> звичайне […] поверхневе ставлення до матеріалу

тут є професійні історики, що спеціалізуються на розвої націй, держав, і україни зокрема? як ні, то думка, висловлена будь-ким з нас, буде поверхневою і дилетантською. варто це врахувати, перш ніж кидатися критикувать.

@андрій дегелер, sandy, the lex
> Надо же. По ходу, бельгийцы — не народ. Срочно надо раздерибанивать Бельгию
>> Андрей Дегелер навів чудовий приклад. Додати нема чого
>>> Чого це, раптом, вважати окремою державою Канаду, яка своєї мови не має взагалі

сша і канада — це, фактично, результат розділу держави (великобританії та франції відповідно). те саме, наскільки я можу розуміти, і з бельгією: сепаратизм… але я не знаю причин. я ж не просто так запитував — навіщо бельгії незалежність? які причини її утворення? національна ідея?

тепер щодо фрагменту, котрий викликав таку цікаву реакцію: «…немає й підстав для претензій на самостійну державу».

я не знаю, що конкретно мав на увазі я.ф. ніде я не наполягав, що раз «нема підстав для претензій» — то й держава не має права на існування. і сша, і канаді й бельгії я залишаю повне право існувати як суверенним державам. точно так само як я змушений буду (внутрішньо — згідно своїм етичним принципам) визнати право на існування якоїсь, скажімо, «восточно-украинской республики», якщо раптом така утвориться внаслідок регіонального референдуму і зажадає суверенітету.

власне ось пояснення того, чому я взяв цитату собі, чому вона видалася мені актуальною: україна втрачає підстави існувати як єдина національна держава (якщо в неї такі взагалі колись були… може то лише я так сприймав дійсність раніше, і то є проблема мого світосприйняття).

tivasyk сказав...

ага, і про бельгію тут цікаве пишуть… посилаюся не як на аргумент (за що? проти чого?), а головно для того, щоби вказати… що посилання на бельгію навряд чи є аргументом. каламбур, йопта.

Akceptor сказав...

Парадокс, але бельгійцям без уряду живеться не гірше, аніж українцям з урядом :)

Дописати коментар

увага!
коментарі не модерую, проте спам видаляю нещадно. посилання на інші сайти/блоги за темою допису вітаю.

додаткові можливості розмітки (кутики набрати з клавіатури):
  ‹b›жирний шрифт‹/b›
  ‹i›похилий шрифт‹/i›
  ‹a href="http://tivasyk.info"›посилання‹/a›